แจ้งเลขพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
วอ'แว่น วิทวิท MNKP000486667 Kerry Dec 14, 2018 122018000017
นฤมล ED636659555TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 13, 2018 122018000016
วิทยากร ED636659578TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 13, 2018 122018000015
ภาสกร ED636659533TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 13, 2018 122018000014
สุทธิพัฒน์ นิลผาย ED590305381TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 25, 2018 102018000011
กิตติคุณ เพ็งจันทร์ ED575510006TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 09, 2018 102018000002
ชื่อลูกค้า : วอ'แว่น วิทวิท
Tracking number : MNKP000486667
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 14, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000017
ชื่อลูกค้า : นฤมล
Tracking number : ED636659555TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 13, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000016
ชื่อลูกค้า : วิทยากร
Tracking number : ED636659578TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 13, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000015
ชื่อลูกค้า : ภาสกร
Tracking number : ED636659533TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 13, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122018000014
ชื่อลูกค้า : สุทธิพัฒน์ นิลผาย
Tracking number : ED590305381TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 25, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000011
ชื่อลูกค้า : กิตติคุณ เพ็งจันทร์
Tracking number : ED575510006TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 09, 2018
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102018000002
Powered by MakeWebEasy.com